خازن مولتی لایر (1)

خازن پلی استر (2)

خازن های صنعتی (4)

خازن الکترولیتی (93)

 

خازن

خازن قطعه ای است که میتواند بار الکترویکی در خود ذخیر کند. و  انواع مختلفی دارند که حداقل دارای دو هادی هستند که توسط عایق از یکدیگر جدا میشوند.نام این هادی ها صفحات خازن است.از خازن بعنوان فیلتر هم نیز استفاده میشودزیرا سیگنال های AC را به راحتی از خود عبور داده و  مانع عبور سیگنال های مستقیم DC میشود.

ساختار خازن

خازن ها از دو صفحه فلزی موازی رسانا از جنس آلومنیوم ،نقره تشکیل شده است که بین صفحات هوا قرار گرفته است.

انواع خازن

خازن ها انواع متفاتی دارد که  از معروف ترین آن ها میتوان به