انواع آداپتور (5)

باتری قلم ، نیم قلم و کتابی (11)

باتری سکه ای (8)

باتری لیتیوم یون (9)