باتری قلم و نیم قلم (2)

باتری سکه ای (1)

باتری لیتیوم یون (1)