انواع آداپتور (5)

باتری قلم ، نیم قلم و کتابی (15)

باتری سکه ای (8)

باتری لیتیوم یون (13)