نمایش 9 24 36

روغن لحیم

روغن لحیم یکی از مواد صرفی در صنعت الکترونیک میباشد که به کثرت از آن استفاده میشود از روغن لحیم برای تیمز کردن نوک هویه ،تمیز کردن سطح مورد نظر برای لحیم کاری و همچنین برای سیم لحیم هایی که به روغن لحیم برای چسبندگی بهتر نیاز دارند استفاده میگردد.

ویژگی های یک روغن لحیم خوب

یک روغن لحیم خوب چند ویژگی دارد که از مهم ترین آن میتوان به دود کم،فاقد بودن مواد سمی و اسیدی که به شدت باعث تخریب برد و نوک هویه میشود.این گزینه بسیار مهم می باشند.

ما سعی کرده ایم در فروشگاه خود روغن لحیم های با کیفیت و در عین حال با قیمت مناسب را مانند روغن لحیم yaxun در وزن های متفاوت 80 و 150 گرمی و زرین در وزن 10 گرمی را برای شما فراهم اوریم تا یک تجربه خوب در هنگام لحیم کاری تجربه کنید.