نمایش 9 24 36

 

المنت هویه

المنت هویه یکی از اجزا اصلی سه گانه هویه است که کار آن انرژی الکتریکی را به انرژی گرمایی تبدیل کرده و به نوک هویه منتقل میکند.پس کار کرد درست المنت باعث کارکرد درست هویه و ذوب کردن سیم لحیم یا قلع روی برد می شود.میتوان گفت که 90 درصد خرابی های هویه ها جدا از فرسوده شدن نوک بابت المنت آن میباشد.پ تعویض المنت میتوان هویه را مجدد احیا و کارکرد قبلی خود را داشته باشد.

 انواع المنت هویه

دو نوع اصلی المنت هویه میتوان به

تعویض المنت

برای تعویض المنت هم شما نباید کار خاص و یا فرآیند پیچیده ای را انجام دهید معمولا روی دسته هویه پیچ وجود دارد که با باز کردن آن و باز کردن پیچ روی خود المنت میتوانید هسته اصلی را از غلاف در بیاورید و المنت جدید را جایگزین کنید ترتیب سیم ها هم به یاد داشته باشید که مانند قبل وصل کنید به همین راحتی